Chwila pomiędzy

Dobrej chwili obecnej dla NAS
Kropla inspiracji z cyklu wskazówki w naszym życiu, które zauważajmy i praktykujmy w codzienności
4. Nie ma doskonałej religii i wiary, nie ma wśród nich lepszego Boga. Módlmy się do kogo chcemy, ale pamiętajmy kochajmy bliźniego swego jak siebie samego, szanujmy swoich przodków i dbajmy o potomków…

Z jaką myślą… rozpoczynasz ten jedyny taki dzień w Twoim życiu?