DISC D3

TEST kompetencji DISC D3 z pełnym raportem – 34 str. + 90 minutowa sesja feedbackowa z analizą wyników oraz rekomendacją co dalej, jak efektywnie wykorzystać swój potencjał w codzienności.

Dzięki informacjom, jakie daje badanie DISC D3, każdy ma możliwość, lepiej, uważniej i skuteczniej zarządzać swoją energią i czasem w swoim życiu.
DISC D3, to badanie online, które ma na celu szersze poznanie potencjału przez pryzmat zachowań, które da się zaobserwować, ale również tego, czego nie widać zwykle w codziennej interakcji, a co wpływa na poziom zaangażowania i efektywności. DISC D3 jest bardzo czułym narzędziem diagnozy kompetencji, ponieważ łączy w sobie 4 analizy:
DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju),
TEAMS (preferowane role w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg),
VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość),
BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza).

Odwagi… Jeśli czujesz, że chcesz, że potrzebujesz nadać kierunek swojemu życiu, ruszyć naprzód – to test kompetencyjny DISC D3 jest właśnie dla Ciebie jako pierwszy krok – napisz do mnie: kontakt@joannabarakomska.pl